Publicacions Lleida i Pirineus
TERRA DE MUSEUS: LLEIDA, ART I CULTURA
ESPAIS DE MEMÒRIA: PETJADES D'HISTÒRIA