com arribar en avió
L'Aeroport de Lleida-Alguaire es troba a 15 km de Lleida ciutat. És situat en un punt clau del nord-est de la península Ibèrica, on conflueix una xarxa d'infraestructures que connecten l'aeroport amb importants nuclis industrials i turístics del nord-est de l’Estat espanyol. El Tren d'Alta Velocitat redueix de manera considerable el temps de desplaçament entre Lleida i Barcelona, Saragossa i Madrid. La combinació de l'avió i el TAV us ofereix un sistema de transport ràpid, còmode i efectiu que us permetrà fer desplaçaments llargs en molt poc temps.La xarxa de carreteres i autopistes que connecten l'Aeroport de Lleida-Alguaire amb altres punts de l'Estat espanyol agilita el trànsit rodat. La xarxa viària que embolcalla l'Aeroport de Lleida-Alguaire us facilita l'accés a Barcelona i als centres turístics del Pirineu i de la Plana.

www.aeroportlleida.cat

Distància quilomètrica

Km Temps Via
Barcelona 174 2 h A-2
Vielha 161 2 h N-230
Andorra 150 2 h 40 min. C26 / C14 / N-145
Saragossa 152 1 h 30 min. AP-2
Pamplona 326 3 h AP-2 / AP-7
València 349 3 h 50 min. AP-2 / AP-7
Madrid 470 4 h 50 min. AP-2 / A2

Com arribar-hi