taxi
Taxilleida.net
Tel: 678 100 500
Transfer Lleida - la Val d'Aran
www.taxilleida.net

Lleida Taxi
www.taxilleida.es

Taxis Bañeres Lleida
Tel: 973 220 822
Tel: 606 138 080

Taxis Borras
Tel: 973 23 75 75
Tel: 609 770 170 / 171
www.taxisborras.com

Taxi Lleida
Tel: 973 239 900

Tele Radio Taxi Lleida
Tel: 973 203 050
Taxis Sala de la Cerdanya
Tel: 973 515 054
Tel: 646 331 744

Viatges Ribagorçana
Tel: 973 690 621 / 973 694 083
Tel: 629 374 911

Taxis Seu d'Urgell
Tel: 630 12 41 04
info@taxilaseu.com
www.taxilaseu.com

Taxis de Tremp
Tel: 973 650 952

Taxis Pallars Sobirà
Tel: 689 495 777
Taxis Lluis Obiols Sort - Tel: 973 620 802 / 610 477 157
Taxis de Muntanya Val d'Aran
Tel: 610 294 556 / 629 465 988 
       630 960 934 / 609 386 968

Taxis Torisme Val d'Aran
Tel: 609 760 306 / 629 386 530
       619 791 507 / 629 370 070
Tel: 973 647 124

Taxi Valle de Aran - Tel: 617 401 445

Autotaxis Solsona
Tel: 608 794 267 / 689 130 808 /
       973 48 11 31 / 629 361 152 /
       647 626 024 / 973 48 20 52 /
       630 821 652 / 608 938 137 /
       973 48 23 21 / 620 728 105 /
       661 819 121

OLIUS - 608 531 724

NAVÈS - 630 111 639 / 973 48 39 17

Taxi Solsona - Tel: 661 819 121 - 24 horas