golf

Golf in de Pyreneeën en de Grondgebieden van Lleida, passie voor het groen!

In deze sectie nodigen wij uit om te genieten van ons territorium, zuivere lucht in te ademen en te genieten van de natuur met de ganse familie. In de Pyreneeën en de Grondgebieden van Lleida is de praktijk van Golf en Pitch & Putt in het bereik van eenieder!

Ah, en vergeet niet de regels van de etiquette te respecteren bij het spelen van Golf: 

 

Gedrag op het Terrein    

 • Eerbied tonen voor de regels en de overige spelers.
 • Zich gedragen met discipline en blijk gevend van beleefdheid en sportiviteit.
 • Niet spelen tot u zeker bent dat er niemand in de nabijheid is.
 • Niet storen en verstrooien. Eerbied tonen voor de andere spelers van het terrein.
 • Op de green, mogen de spelers zich niet opstellen in de lijn van de putt van een andere speler.

 

Spelritme

 • Spelen met een goed ritme en dit volhouden om het spel van de anderen niet te storen.
 • Zo snel spelen als mogelijk volgens uw speelbeurt. Bij het beëindigen van het parcours, onmiddellijk de green verlaten.
 • In geval van verdwenen bal, om tijd te winnen, dient men te spelen met een reserve-bal.
 • Een groep die de volledige omloop speelt, geniet het voorrecht te wisselen met een groep die de kleinere ronde speelt.

 

Onderhoud van het terrein

 • Vooraleer een bunker of gat te verlaten, dienen de spelers het terrein te regelen en te effenen.
 • Voorzorgen nemen om geen onnodige schade te berokkenen aan de green en de vaandels correct terugplaatsen vooraleer het terrein te verlaten.
 • Het eerbiedigen van al deze punten zal het spel nog aangenamer maken voor allen!