Cases de Pagès

Agrarisch toerisme, de meest autentieke logiesvorm van de Pyreneeën en de Grondgebieden van Lleida! 

De etablissementen van agrarisch toerisme zijn huizen gelegen in het landbouwmilieu van de Pyreneeën en de Grondgebieden van Lleida, die u door hun architectonische kenmerken en hun ligging laten binnendringen in de wereld van rust en uitschakeling van het stadsleven. U kan kiezen tussen twee typologieën etablissementen:

  • Boerderijen of etablissementen van agrarisch toerisme waar u de kans krijgt kennis te maken met de taken en activiteiten die eigen zijn aan de agrarische uitbating van de eigenaar.
  • Agrarische logieshuizen, waar geen dergelijke agrarische taken van uitbating worden waargenomen.

 

Beide logiestypologieën worden geklasseerd in verschillende modaliteiten:  

  • Masia: Eengezinswoning, buiten de dorpskern, waar u samen met de eigenaars de aangeboden logies- en restauratiediensten zal delen.
  • Masoveria: Eengezinswoning, buiten de dorpskern en die u op haar geheel kan huren.
  • Dorpshuis gedeeld met de eigenaars: Zij bevinden zich binnen de dorpskern en genieten zowel logies als restauratiediensten.
  • Onafhankelijk dorpshuis: Eengezinswoning, binnen de dorpskern, die u als geheel kan huren.      

 

Aldus blijft slechts uit te kiezen welk type agrarisch logies u wenst en daarna te genieten van de omgeving!