Avís Legal

Aquesta comunicació i els seus annexes contenen informació confidencial, sotmesa a secret i que té com a destinatària la persona a la qual va dirigida. Si vostè no l'és, sàpiga que no està autoritzat a llegir-la, copiar-la, mantenir-la o divulgar-la, motiu pel qual, li preguem ho notifiqui al telèfon 973 24 54 08, al correu info@aralleida.com o el reenviï a la direcció del remitent i seguidament esborri el correu. Queda prohibida la lectura, divulgació o distribució d'aquest correu electrònic i dels seus annexes, a qualsevol persona que no sigui el seu destinatari sense el consentiment escrit de PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME "TERRES DE LLEIDA". En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i a la Llei 34/2002, de 11 de Agost, (LSSICE) PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME "TERRES DE LLEIDA" li informa que les dades personals que ens comunica en aquest acte, inclosa la seva direcció de correu electrònic i aquelles dades derivades de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la finalització de la mateixa, seran tractades en un fitxer inscrit a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals, el responsable del qual és el PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME "TERRES DE LLEIDA", sent destinataris tots els departaments en els què s'organitza el responsable i la finalitat de la recollida i tractament és l'establiment, en el seu cas, de la relació jurídica entre ambdues parts i la seva gestió, administració, execució, ampliació i millora. Els usuaris que hagin facilitat les seves dades podran dirigir-se al responsable per exercir els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de les dades i oposició a l'ús i cessió de les mateixes, així com el dret de revocar el consentiment prestat per mitjà de carta dirigida a c/Rambla Ferran, 18 3a planta (25001 Lleida), sol·licitud que haurà de contenir el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat. Així mateix li informem que si no desitja rebre més informació i per tant vol cancel·lar la seva subscripció a aquest butlletí, pot donar-se de baixa de la llista remetent un correu electrònic a la següent adreça: info@aralleida.cat amb l'assumpte BAIXA.