¡Turismo eskuraerraza, guztiondako turismoa!

...Turismoa garrantzi handiko onura soziala da, herritar guztien esku egon behar duena, inor bazterrean gelditu gabe, edozein direla ere bere baldintza pertsonalak, sozialak, ekonomikoak edo bestelakoak. Aisialdi inklusio-ingurune bat da guztiak sartu eta harremanak izateko modukoa den hura. Aisialdi proiektuen kudeaketan, aukeren berdintasunaren sustapena eta parte-hartzea beharrezko elementuak dira filosofia inklusiboaren aplikatzean eta

Lleidako Lurraldeak halaxe nahi du...

Josep Giralt i Lladanosa
ASPID elkartearen lehendakaria