El segell de qualitat turística i ambiental per al turisme lleidatà


Distintiu de garantia de qualitat ambiental i EMAS

Distintiu de garantia de qualitat ambientalEMAS
Certifica de manera oficial els serveis dels establiments que tenen una menor incidència sobre el medi ambient: estalvi energètic, minimització de residus, disminució en general de l’impacte de l’establiment (soroll, emissions atmosfèriques, impacte paisatgístic...).

Q de qualitat turística

Qualitat turística
Certifica el conjunt dels productes turístics que compleixen uns nivells de Qualitat exigits i reconeguts en les Normes de Qualitat de Serveis, per tal de complaure en tot moment les exigències dels seus clients.


SICTED

Sistema Integral de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED)
Un distintiu que certifica la qualitat de tot establiment turístic, que compleixi les normes de qualitat més exigents d'acord amb la seva categoria. Aquestes normes es refereixen tant a serveis com a productes o a instal·lacions. L'obtenció d'aquest segell és fa d'acord amb una rigorosa auditoria.


Quins avantatges hi troba vostè com a client?

  • Adequació dels serveis a les seves expectatives i necessitats
  • Disminució de la incertesa davant l'elecció de l’establiment
  • Confiança en la capacitat de resposta del personal
  • Garantia de servei

Llistat d’establiments turístics lleidatans amb distinció de qualitat