El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ofereix aquesta web per facilitar als usuaris l'accés a la informació de què disposa.  L'usuari podrà lliurement -només per al seu ús personal- copiar en el seu ordinador les pàgines o pantalles a les quals pot accedir o obtenir-ne una còpia impresa. 

No és permesa la reproducció, plagi o publicació de la totalitat o part dels continguts sense l'autorització expressa del seu titular. Qui, sense autorització, reprodueixi, plagiï o publiqui el contingut d'aquesta web, incorrerà en un delicte penal. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida no és responsable de l'exactitud i l'actualització de la informació que provingui d'altres persones físiques o jurídiques, que consti a la pàgina web o a la qual es remeti. 
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida es reserva la facultat d'efectuar canvis i modificacions de la informació de la web en qualsevol moment.

Pel que fa a l'accés a la Central de Reserves, vostè com usuari del www.lleidatur.cat ha de tenir en compte la següent informació: Heu demanat accés a un espai extern a la pàgina www.lleidatur.cat que s’obrirà en una finestra nova d’Internet. Tota la informació que conté és responsabilitat de la Federació d’Hostaleria de Lleida i dels agents amb els quals col·labora, i en cap cas el Patronat de Turisme/Ara Lleida no té cap control ni responsabilitat sobre els continguts i els criteris d’ús de què disposa la finestra nova. Així mateix el Patronat de Turisme/Ara Lleida no té cap responsabilitat dels deures i les obligacions que es derivin, de cara a l’usuari i/o a tercers, de l’ús de la pàgina nova, com tampoc de la veracitat, les disponibilitats i les possibles reclamacions del seu funcionament, que hauran d’anar dirigides a la Federació d’Hostaleria de Lleida. 

Dipòsit Legal: LL-234-2001