• L’esquiador ha de comportar-se de tal manera que no posi en perill o perjudiqui els altres.
  • L’esquiador ha de controlar la seva manera d’esquiar en tot moment.
  • Quan un esquiador baixa, ha de prendre una direcció que garanteixi la seguretat dels usuarisque es troben en un nivell inferior.
  • L’esquiador que avança ha de deixar prou espai perquè l’esquiador avançat pugui fer els seus propis moviments.
  • Quan un esquiador entra a la pista, ha de mirar cap a dalt i cap a baix per assegurar-se que la pista està lliure.
  • L’esquiador ha d’evitar aturar-se a la pista quan aquesta sigui estreta, perillosa o de visibilitat escassa.
  • Els usuaris i altres persones que pugin o baixin a peu, ho hauran de fer per un lateral de la pista.
  • L’esquiador ha d’obeir en tot moment els senyals i les indicacions del personal de l’estació.
  • En cas d’accident, tot esquiador haurà de prestar ajuda, en la mesura que pugui, i notificar-lo al personal de l’estació.
  • Tots els usuaris i testimonis implicats en un accident hauran d’identificar-se davant el personal de l’estació i davant les autoritats, si calgués.