Pesca.jpg

La pesca a les terres de Lleida

Pesca

Lleida disposa d'una amplia oferta de rius i embassaments per practicar la pesca. El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunyaassenyala que genèricament es pot pescar a totes les aigües on no estigui explícitament prohibit. És a dir, no es pot pescar als Parcs Nacionals, a les Reserves de Fauna, en els Espais naturals protegits on s'especifiqui la prohibició de la pesca i a les Reserves naturals integrals. A més a més existeixen els Refugis de pesca continental, els quals són refugis biològics, les zones on és vedat o prohibit de pescar, per tal de protegir o fomentar la fauna ictiològica. En aquests indrets no es pot pescar ni repoblar cap espècie. Queda prohibida la recol·lecció dels esquers naturals permesos per a la pesca de la truita.

Llicències de pesca

Pesca

Per a poder exercir la pràctica de la pesca recreativa a Catalunya, cal disposar d'una llicència de pesca recreativa, que autoritza al seu titular a pescar en superfícies a les aigües continentals i marítimes. Per a pescar en una zona de pesca controlada, cal, a més, el permís personal i intransferible, que en el cas dels salmònids té durada d'un dia.

La llicència de pesca pot obtenir-se a les Oficines Comarcals del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient, a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting, a les terminals de Servicaixa de La Caixa i al portal de l'Administració oberta de Catalunya (dins de l'apartat de serveis de medi ambient).

La llicència de pesca recreativa és gratuïta per aquelles persones que acreditin la condició de jubilats, els que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, i les persones menors de catorze anys.


- Informació llicències de pesca - Generalitat de CatalunyaMés informació

Serveis territorials d´agricultura, alimentació i acció rural a Lleida
Carrer del Camp de Mart, 35
25004 LLEIDA
Tel: 973 24 66 50 - Fax: 973 24 89 29; 973 23 90 64
E-mail: jgodia@gencat.net

Serveis territorials de medi ambent a Lleida
Ronda Sant Martí, 2-6 
25006 LLEIDA (Segrià) 
Tel: 973 28 39 30 - Fax: 973 28 20 39 
E-mail: stlleida.dmah@gencat.netFederació catalana de pesca esportiva i càsting
Rambla de Guipúscoa, 23-25 3r F
08018 BARCELONA
Tel: 656 745 770
Web: www.fcpeic.cat / E-mail: comunicacio@fcpeic.catFederació lleidatana de pesca
Avda. Pau Claris, 1, 2n 
25700 la Seu d'Urgell

Zones o aigües lliures

Les zones o aigües lliures, són aquelles aigües continentals no delimitades en una zona de pesca controlada, ni incloses dins d'un refugi de pesca, ni en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ni en una Reserva de Fauna, ni en un espai natural protegit en el qual estigui explícitament prohibit, ni a les Reserves Naturals Integrals, en les quals es pot exercir la pràctica de la pesca si es té una llicència de pesca recreativa.

Zones lliures de pesca sense mort

Pesca

Són zones lliures de pesca sense mort totes les zones lliures incloses en les zones de reserva genètica de truites i les que s'esmenten a continuació.

Conca de la Noguera Pallaresa

 • Riu Noguera de Lladorre. Pont de Borito - Presa de Tavascan.
 • El Flamisell. Pont vell de la Plana de Mont-ros - Central de Molinos.
 • Flamisell. Pont de ferro de la Pobla de Segur - Pont del congost d'Erinyà.
 • Noguera de Cardós. Aiguabarreig riu de Graus - Aiguabarreig riu Boldís.
 • Noguera Pallaresa. Pont de la carretera d'Aidí - Aiguabarreig Baiasca.
 • Noguera Pallaresa-Unarre. Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa - Població de Cerbi.
 • Riu Baiasca. Aiguabarreig de la Noguera Pallaresa - Pont Arestui.
 • Noguera Pallaresa. Pont d'Escaló - 50 metres avall Presa de la Torrassa.
 • Noguera de Cardós. Aiguabarreig riu Vallfarrera - Borda de Bram.
 • Riu Escrita. Aiguabarreig Noguera Pallaresa - Pont d'Espot.

Conca de la Noguera Ribagorçana

 • La Noguera Ribagorçana. Pont de la carretera de Montanuy a Vilaller - Barranc de El Salto
 • Barranc de Malpàs. Aiguabarreig amb el rierol del Convent - naixement
 • Riu Sant Martí. Aiguabarreig Noguera de Tor - Aiguabarreig barranc de Taüll.

Conca del Segre

 • Torrent de la Bayosa o Pedra. Aiguabarreig amb el Segre - Límit amb el parc natural Cadí-Moixeró.
 • Riu del Molí o Arànser. Pont del Dimoni - Pont de la Mussa
 • El Segre. Pont d'Adrall - Pont d'Arfa
 • El Segre. Pont d'Arsègue - La Quera
 • Riu Segre. Aiguabarreig riu la Guàrdia - Aiguabarreig barranc de Gullinoves.


Zones de pesca controlada

Pesca

Les zones de pesca controlada en aigües continentals són aquelles que per les seves condicions biològiques o piscícoles tenen una regulació especial. Els afluents que hi desguassen són considerats també de pesca controlada en els seus darrers 50 metres. Per pescar en aquestes zones és necessari tenir una llicència de pesca recreativa reglamentària  i disposar d'un permís especial d'un dia de durada, personal i intransferible, el qual es pot obtenir a través de la societat de pescadors que té delegada la gestió.
En general, les zones de pesca controlada són gestionades per societats de pescadors col·laboradores, federades a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting.


Hi ha diverses modalitats de zones de pesca controlada:

 • Zones de pesca controlada
 • Zones de pesca controlada sense mort de salmònids
 • Zones de pesca controlada intensiva
 • Trams de pesca controlada infantil
 • Zones de pesca controlada professional
 • Zones de pesca controlada de ciprinids
 • Zones de pesca de les aigües compartides entre les Comunitats de Catalunya i Aragó

Trams amb règim especial

Pesca

Masses d'aigua en règim especial: són zones on s'autoritza la pesca de la truita amb canya durant tot l'any, a excepció de les Masses d'aigua en règim especial en zona de truites, on el període de pesca és l'hàbil general de la truita. S'exceptua d'aquesta excepció els embassaments de Sant Ponç, Oliana, Sant Antoni, Santa Anna i Canelles, on s'hi permet la pesca dels ciprínids i altres espècies d'aprofitament piscícola diferent als salmònids durant tot l'any.

Són zona de pesca en règim especial: Oliana (Segre), Llac de Puigcerdà (Segre), Alòs de Balaguer (Segre),Sant Llorenç de Montgai (Segre), Santa Anna (Noguera Ribagorçana), Canelles (Noguera Ribagorçana),Talarn o Sant Antoni (Noguera Pallaresa) i Terradets o Cellers (Noguera Pallaresa) i l'embassament de Rialb (Segre).Zones de reserva genérica de truites

Pesca

Les zones de reserva genètica de truites són conques tancades en les quals les poblacions de truites són autòctones i presenten unes característiques genètiques pròpies en la totalitat dels individus. Per tal de conservar aquestes poblacions es prenen mesures integrals encaminades a conservar-les, entre les que destaquen la prohibició de realitzar repoblacions ictiològiques.
Aquestes zones de reserva genètica es poden trobar incloses en refugis de pesca o en zones de pesca controlada, limitant la pesca als exemplars de truita per pescador i dua que estableixen els PTGP de la zona de pesca controlada. Totes les zones lliures incloses en aquestes zones són sense mort. És prohibit l'ús d'esquer natural.


Actualment a les Terres de Lleida podem trobar les següents zones de reserva genètica de truites:

 • Barranc de Conangles. Aiguabarreig amb la Noguera Ribagorçana.
 • Noguera de Tort(conca de la Noguera Ribagorçana). Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu Sant Nicolau (inclòs).
 • Riu Erta. Tota la Conca.
 • Noguera Pallaresa, aigua amunt de la Borda del Pubill.
 • Noguera de Vallferrera. Aigua amunt del casc urbà d'Alins.
 • Riu Baiasca. Aigua amunt del túnel del Cargol
 • Noguera de Cardós. Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu d'Estaon o Peracalç (riu Estaon inclòs).
 • Riu Escrita. Aigua amunt del poble d'Espot (riu Peguera inclòs).
 • Riu Flamisell. Aigua amunt de la central de Molinos
 • Riu Manyanet. Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu Valiri (riu Valiri inclòs).
 • Segre. Aigua amunt de l'aiguabarreig amb el riu d'Alp.
 • Riu d'Aigua d'Ora. Aigua amunt de la carretera a Sant Llorenç de Morunys.

 


Informació proporcionada per:

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya