Les zones de caça controlada es constitueixen sobre terrenys d'aprofitament comú, en els quals es troba una zona de reconegut interès natural en el qual cal regular la seva conservació, i s'ha de garantir un aprofitament ordenat dels recursos cinegètics. 
Correspon a la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic la declaració de zona de caça controlada per a una durada determinada, la qual habitualment és de 10 anys, prorrogables. 
La titularitat i la gestió d'aquestes àrees de caça corresponen a la Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic, la qual elabora anualment un pla d'aprofitament cinegètic. En alguns casos l'aprofitament el porta a terme conjuntament amb la Federació Catalana de Caça o una o diferents societats de caçadors, sobre la base d'un conveni de col·laboració.

Val d'Aran

Total 34.350 Ha

Gestiona Conselh Generau dera Val d'Aran
Çò de Saforcada s/n
Tel. 973 641801
Fax 973 641769

Vilamòs 1.539 Ha
Arres 1.153 Ha
Es Bòrdes 2.155 Ha
Les 2.329 Ha
Canejan 4.831 Ha
Bausen 1.769 Ha

mapa pallars sobira

Pallars Sobirà

Total 18.611 Ha

Gestiona Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic
Departament de Medi Ambient mitjançant la Federació Catalana de Caça

Sort 3.039 Ha
Soriguera 9.272 Ha
Rialp 6.300 Ha

mapa alta ribgorca i pallars

Alta Ribagorça i Pallars Jussà

Total 9.904 Ha

Gestiona Direcció General del Patrimoni Natural i del Medi Físic 
Departament de Medi Ambient

El Pont de Suert 8.304 Ha
Tremp 1.600 Ha

Informació facilitada per:
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya