Lleida disposa de quatre reserves de caça i tres zones de caça controlada que satisfaran els més experts i on trobaràs espècies tan apreciades com la perdiu, el porc senglar, la perdiu roja, el conill, l'ànec i el tord.

Per practicar aquest esport cal conèixer la llei de caça i els reglaments interiors de les societats privades de caçadors. La llicència de caça és el document nominal i intransferible d'obligada tinença per a la pràctica de la caça dins del territori de Catalunya. S'obté mitjançant el pagament d'una taxa que es reinverteix en la gestió, conservació, repoblació i vigilància de la caça i els hàbitats. Hi ha diversos tipus de llicències:


  • Caça amb armes de foc o assimilables
  • Caça sense armes de foc o assimilables

Les llicències s'expedeixen a les Oficines Comarcals i a les Delegacions Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a les Delegacions Territorials del Departament de Medi Ambient, i a les oficines de les representacions territorials de la Federació Catalana de Caça de Lleida.

Se abre en ventana nuevaSe abre en ventana nueva

Els qui hi estiguin interessats també poden demanar qualsevol tipus d'informació als següents organismes:

Delegació Territorial de Medi Ambient
Rda. de Sant Martí, 2-6 
25006 LLEIDA (Segrià) 
Tel: 973 28 39 30
Fax: 973 28 20 39 
E-mail stlleida.dmah@gencat.net


Delegació Territorial del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Camp de Mart, 35
25004 LLEIDA (Segrià)
Tel: 973 24 66 50
Fax: 973 24 89 29; 973 23 90 64 
www.gencat.net/darp


Federació Territorial de Caça de Lleida
Ramon Soldevila, 7 altell
25002 LLEIDA
Telèfon: 973 27 93 44
Fax: 973 27 91 17


Informació facilitada per:

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya