A partir dels resultats obtinguts en les nombroses intervencions arqueològiques fetes s’ha pogut establir l’àrea de la ciutat d'Ilerda. La ciutat es planificà bàsicament cap al nord-est i deixà fora l’estreta franja de terra que a partir de la plaça Paeria hi ha entre el turó i el riu Segre. Els arenals del barri de la Magdalena configuraven l’única superfície àmplia i relativament plana on planificar un urbanisme pseudoregular i construir els principals edificis públics de la ciutat.

La planta d’ Ilerda és força irregular, ja que s’adapta a les condicions topogràfiques del lloc on s’emplaça. La ciutat era dividida en dues parts ben diferenciades, el turó i la part baixa, que ocupaven una superfície de 23 hectàrees. Ilerda no era una ciutat petita si tenim en compte que ciutats més importants com Caesaraugusta i Tarraco no superaren les 30 hectàrees.

Imatges, fotografies i textos facilitats per:

Secció d’Arqueologia. Ajuntament de Lleida
- Gestió:
Edifici Pal·les, 6a planta
Telèfon 973 70 03 98
arqueologia@paeria.es- Serveis Tècnics: 
Turó de Gardeny, Edifici 28 B, 1a planta
Telèfon 973 22 26 41
arqueologia.magatzem@paeria.es