L’arxiu fotogràfic del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida està a disposició dels mitjans de comunicació per a la promoció turística de la demarcació de Lleida. Els interessants han d’adreçar la sol·licitud al Patronat de Turisme complimentant el formulari que s’adjunta,  indicant en detall les fotografies que es sol.liciten, el nom de la publicació i l’ús per al qual seran publicades. El Patronat farà una cessió d’un màxim de 5 fotografies per sol·licitud. Els mitjans de comunicació estaran obligats a citar l’autor de les fotografies i la cessió per part del Patronat de Turisme.

Entitat/Mitjà
Nom
Cognoms
Adreça
Població
Codi postal
Telèfon
Mail  
Indiqueu l’ús que es farà de la imatge corporativa
Peticions de productes i material publicitari (Indiqueu en detall el material o bé, la informació del vostre interès)

CAPTCHA image
Entra el codi de validació