Tramits i gestions Lleida i Pirineus

Convocatòria d´ajuts del 2011 del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida


La concessió de subvencions als ens locals per a programes i activitats de promoció turística


Relació classificada de les despeses derivades de l’execució de l’actuació. 
Ompliu aquest formulari només en el cas que l’IVA dels justificants aportats no sigui deduïble per l’entitat i, per tant,
en suposi una despesa subvencionable, podeu descarregar-vos-el
aquí.