El FÒRUM “MANEL MARTÍN”neix com una eina generadora d’opinió pública i de transmissió de coneixement turístic dins i fora de les comarques de Lleida. El FÒRUM pren el nom de “MANEL MARTÍN”, en homenatge a la figura del Sr. MANEL MARTÍN I JULIÀ.

Funcions

Les funcions del FÒRUM corresponen al compromís acceptat pels promotors en la jornada realitzada a Cervera el 20 de novembre de 2000, en el marc del Congrés de Turisme de Catalunya, i que desglossem de la següent manera:

 • 1 Afavorir la transmissió del coneixement turístic entre els agents dels diferents sectors que integren el turisme a les comarques de Lleida.

 • 2 Ser un vehicle d’expressió i generador d’opinió pública entre totes les persones vinculades al sector, especialment en referència als temes de l’actualitat, la realitat i els canvis en l’entorn que l’afecten.

Entitats promotores

Les entitats promotores del FÒRUM ho són en base a la seva vinculació al món turístic i a la figura del Sr. Manuel Martín i Julià

 • Cambra de Comerç i Indústria de Lleida.
 • Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa de Lleida.
 • Escola Universitària de Turisme “Terres de LLeida”.
 • Federació d’Hoteleria de LLeida.
 • Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
 • Turisme de Lleida.
 • L'escola d'Hoteleria i Turisme de les Terres de Lleida.

Secretaria Tècnica

La secretaria tècnica recaurà en el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, des d’on es faran les actes, les convocatòries i la documentació corresponent a les activitats del Fòrum. acte8.html">8è ACTE Com transformar un poble en desticació turística...

Funcionament

El FÒRUM estarà obert al sector públic i privat, així com al conjunt dels ciutadans de les comarques de Lleida que estiguin relacionats amb el món del turisme. El seu funcionament es farà amb el suport de les noves tecnologies i especialment de la xarxa “internet”. El FÒRUM, tindrà dues línies d’actuació:

 • Organització d’actes.

 • Una pàgina web.

Participació del fòrum en altres organitzacions:

Tot i que la finalitat del fòrum no és la recerca turística ni la generació de coneixement científic, caldrà preveure la participació i l'encaix del fòrum en les entitats, els grups de recerca i els diferents fòrums que, amb la finalitat de promoure, transmetre i potenciar la recerca científica en el camp del turisme, es creïn, o que ja estiguin funcionant, tant en l’àmbit lleidatà com de Catalunya, o en altres.

Decàleg del fòrum turístic "Manel Martín"

                   1. Punt de trobada dels professionals del sector turístic de les Terres de Lleida.

                   2. Constituir-se en referència de les noves tendències, canvis i hàbits del consum turístic.

                   3. Fòrum de debat i opinió del sector turístic.

                   4. Centre d’anàlisi de la conjuntura turística del conjunt de les comarques de Lleida.

                   5. Plataforma i altaveu per projectar el sentir de la realitat turística de les Terres de Lleida.

                   6. Prospectiva de noves eines per adaptar l’empresa turística de Lleida a les necessitats de la demanda.

                   7. Acolliment d’iniciatives multisectorials relacionades directament o indirecta amb el turisme.

                   8. Impulsor d’accions adreçades a la millora de la qualitat del producte turístic.

                   9. Vertebrador i cohesionador d’activitats, projectes i programes.

                 10. Laboratori per experimentar noves fórmules d’actuació i de promoció turístiques.