Jornada Terres de Lleida

Jornada "Com promocionar-se amb èxit al mercat alemany.pdf"Presentació de la jornada
Introducció de la jornada
Sinopsi del mercat emissor alemany.
Turoperació a Alemanya.
Adequació dels productes i dels segments de mercat.
Mitjans de comunicació.
Estudi de l'impacte mediàtic de Catalunya: Extrapolació Terres de Lleida 2009.
Pistes per a una bona gestió comercial - Exemple Alemanya.
Quins elements ha de tenir la vostra pàgina web?. Exemples Àustria i Escòcia
Pla d'accions a Alemanya 2009 - 2010.
Tancament de la jornada.