Bibliografia Pirineus i Lleida

VIATGE LITERARI PEL PALLARS SOBIRÀ

  • Autor: Ferran Rella
  • Editorial: Proa Alí Bei
  • ISBN: 84-8437-889-6
  • Depòsit legal: B-28.410-2006
Les veus del Pamano i altres obres