Bibliografia Pirineus i Lleida

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA DE LLAVORSÍ

  • Autor:
  • Editorial: Ajuntament de Llavorsí i Pagès Editors
  • ISBN: 978-84-9779-524-1
  • Depòsit legal: L-742-2007
Imprés a Arts Gràfiques Bobalà, SL
bobala@cambrescat.es