Bibliografia Pirineus i Lleida

UN LLARG HIVERN

  • Autor: Colm Tóibín
  • Editorial: Edicions La Campana
  • ISBN: 978-84-95616-94-4
  • Depòsit legal: B.13567-2007