Bibliografia Pirineus i Lleida

TOR TRETZE CASES I TRES MORTS

  • Autor: Carles Porta Gaset
  • Editorial: Edicions La Campana
  • ISBN: 84-95616-85-8
  • Depòsit legal: B. 15.156-2006