Bibliografia Pirineus i Lleida

PINZELLADES D'UNA VIDA

  • Autor: Gaspar Espuña i Berga
  • Editorial: Fundació Gaspar Espuña - CETT
  • ISBN:
  • Depòsit legal: B-16107-2009