Bibliografia Pirineus i Lleida

MERCÈ RODOREDA I COLL DE NARGÓ ROMÀNIC I DONES D’AIGUA

  • Autor: Roser Porta i Tony Lara
  • Editorial: Edicions Salòria
  • ISBN: 978-84-612-6079-9
  • Depòsit legal: L-526-2008