Bibliografia Pirineus i Lleida

LLEIDA MOTOR DE LA CATALUNYA INTERIOR

  • Autor:
  • Editorial:
  • ISBN:
  • Depòsit legal: L-1.055/04
Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Cambra de començ i indústria de Lleida, centre europeu d'empreses i innovació (CEEILLEIDA)