Bibliografia Pirineus i Lleida

L'HORTA DE LLEIDA

  • Autor:
  • Editorial: Ignasi Aldomà Buixadé
  • ISBN:
  • Depòsit legal: L-127-08
Transformació i Salvaguarda d'un Espai periurbà
Ponències presentades en les jornades de març-abril 2007