Bibliografia Pirineus i Lleida

LA FI DE MACOT

  • Autor: Josep Lladonosa Pujol
  • Editorial: La Manyana
  • ISBN:
  • Depòsit legal: DL-L-693/07
Imprimeix: Arts Gràfiques Dalmau