Bibliografia Pirineus i Lleida

LA CUINA DE LES TERRES DE LLEIDA

  • Autor: Josep Lladonosa i Giró
  • Editorial: Columna Edicions, S.A.
  • ISBN: 978-84-664-0710-6
  • Depòsit legal: B. 55.017-2006
www.columnaedicions.com