Bibliografia Pirineus i Lleida

LA CIUTAT PROPERA

  • Autor: Edgar Dos Santos - Jordi V. Pou - Oriol Rodell - Manel Viladrich
  • Editorial: Edicions de la Clamor
  • ISBN: 1-844-88031-1
  • Depòsit legal: L-292-05