Bibliografia Pirineus i Lleida

ITINERARIS PELS PARCS NATURALS DE CATALUNYA

  • Autor: Jordi Bas, Antoni Curcó i Jaume Orta
  • Editorial: Lynx Edicions
  • ISBN: 84-87334-84-9
  • Depòsit legal: B-36.522-2005