Bibliografia Pirineus i Lleida

GUIA PER A L'ELABORACIÓ DEL PLA D'EMPRESA

  • Autor: CEEI LLEIDA
  • Editorial: Pagès Editors
  • ISBN:
  • Depòsit legal: L-56/2009
Quadern de l'Emprenedor