Bibliografia Pirineus i Lleida

GUIA 2009-2010 RESTAURANTS DE CATALUNYA

  • Autor:
  • Editorial: Sapiens, SCCL
  • ISBN: 978-84-612-9185-4
  • Depòsit legal: B.8128-2008