Bibliografia Pirineus i Lleida

FETS, COSTUMS I LLEGENDES

  • Autor: Joan Bellmunt i Figueras
  • Editorial: Editorial Virgili & Pagès, S.A.
  • ISBN: 84-86387-31-0
  • Depòsit legal: L- 384-1987
C/ Bobalà, 3-25004 Lleida