Bibliografia Pirineus i Lleida

EXCURSIONS PEL MONTSEC 28 ITINERARIS

  • Autor: Joan Ramon Segura
  • Editorial: Cossetània Edicions
  • ISBN: 978-84-9791-437-6
  • Depòsit legal: T-266-2009