Bibliografia Pirineus i Lleida

ESMORZARS DE LLEIDA

  • Autor: Ignasi Revés
  • Editorial: Edicions Salòria
  • ISBN: 978-84-613-0455-4
  • Depòsit legal: L-395-209