Bibliografia Pirineus i Lleida

EN COTXE PER LA CATALUNYA DE L'EIX TRANSVERSAL

  • Autor: Vidal Vidal,Jordi Sunyer, Miquel Pairolí, Josep M. Fonalleras, Salvador Redó
  • Editorial: Editorial Pòrtic Guies
  • ISBN: 84-7306-583-2
  • Depòsit legal: B.1.178-2000