Bibliografia Pirineus i Lleida

ELS ORGUES DE LES COMARQUES DE LLEIDA I DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

  • Autor: Miquel González
  • Editorial: Pagès editors
  • ISBN: 978-84-9779-454-1
  • Depòsit legal: L-877-2007