Bibliografia Pirineus i Lleida

ELS CARRERS I PLACES DE LLEIDA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA

  • Autor: Josep Lladonosa i Pujol
  • Editorial: Universitat de Lleida Ajuntament de Lleida
  • ISBN: 978-84-606-4254-1
  • Depòsit legal: L-545-2007