Bibliografia Pirineus i Lleida

ELS CAMINS DE L'ALBA - RIPOLLÈS

  • Autor: Montserrat Massó, Francesc Boada
  • Editorial: Editorial Alpina / Geo Estel
  • ISBN: 84-96295-37-0
  • Depòsit legal: B-25.427-2005
www.editorialalpina.com
info@editorialalpina.com