Bibliografia Pirineus i Lleida

ELS CAMINS DE L'ALBA - CERDANYA

  • Autor: Joan Portell Rifà
  • Editorial: Editorial Alpina / Geo Estel
  • ISBN: 84-96295-36-2
  • Depòsit legal: B-25.426-2005
www.editorialalpina.com
info@editorialalpina.com