Bibliografia Pirineus i Lleida

EL CANVI AMBIENTAL I L’EXCURSIONISME

  • Autor: Martí Boada Xavier Carceller Josep M. Panareda Narcís Prat Francesc Roma JoanDomènec Ros Centre Excursionista de Catalunya
  • Editorial: Editorial Portic
  • ISBN: 84-7306-822-X
  • Depòsit legal: B-34.609-2002
portic@grec.com