Bibliografia Pirineus i Lleida

EL CAMÍ DELS BONS HOMES

  • Autor:
  • Editorial: Llibreria Altaïr
  • ISBN: 84-7972-021-2
  • Depòsit legal: B-40402-2003
Topologia de la ruta dels càtars de Berga a Montsegur

 Consell Regulador del Camí dels Bons Homes (CR-CBH)