Bibliografia Pirineus i Lleida

EL CAMÍ DE SANT JAUME

  • Autor: Joan Fiol Boada
  • Editorial: Cossetania Edicions
  • ISBN: 84-9791-213-6
  • Depòsit legal: B-33.570-2006
Col·lecció Azimut Turisme
www.cossetania.com
cossetania@cossetania.com