Bibliografia Pirineus i Lleida

CURIOSIDADES SOBRE EL MUNDO DEL TURISMO

  • Autor: José Mª Orte Bermúdez
  • Editorial: Editorial Milenio
  • ISBN: 84-89790-82-5
  • Depòsit legal: L- 79-2000
C/ San Salvador, 8-25005 Lleida
Impressió Arts Gràfiques Bobalà,S.L.