Bibliografia Pirineus i Lleida

CIMS DE CATALUNYA

  • Autor: Francesc Muntada - Jordi Lalueza
  • Editorial: Editorial Alpina
  • ISBN: 978-84-8090-303-5
  • Depòsit legal: B-20.000-2008
elblogalpina.blogspot.com/ 
info@editorialalpina.com