Bibliografia Pirineus i Lleida

CENT AMANIDES I ENTRANTS FREDS

  • Autor: Joan Pallarés Oliva
  • Editorial: Pagès editors
  • ISBN: 84-9779-384-6
  • Depòsit legal: L-289-2006