Bibliografia Pirineus i Lleida

CADÍ UNA MIRADA AL PARC NATURAL DEL CADÍ-MOIXERÓ I AL MASSÍS DEL PEDRAFORCA

  • Autor:
  • Editorial:
  • ISBN: 84-95987-26-0
  • Depòsit legal: B-44.878-2005

Fotografies d'Iñaki Relanzón i Lluís Dantart
Textos de Manel Figuera 
Col·lecció Nabiu
www.simboleditors.com
Disseny i producció: addenda - www.addenda.es