Bibliografia Pirineus i Lleida

ARAN NATURA I CULTURA

  • Autor:
  • Editorial: Silbol Editors
  • ISBN: 84-95987-38-4
  • Depòsit legal: B-48.283-2006
Fotografies: Oriol Alamany
Text: Pep Coll
Col·lecció Nabiu