Bibliografia Pirineus i Lleida

A PEU PER LES CARENES ATLÀNTIQUES DE L'ARAN

  • Autor: Rafael López-Monné
  • Editorial: Arola Editors
  • ISBN: 978-84-96639-79-9
  • Depòsit legal: T-1787/2007
www.arolaeditors.com
e-mail