Bibliografia Pirineus i Lleida

A PEU PEL PALLARS I LA VALL D'ARAN

  • Autor: Josep M. Espinàs
  • Editorial: Edicions La Campana
  • ISBN: 84-88791-79-8
  • Depòsit legal: B.50.739-2004
Col·lecció Azimut - 87
www.cossetania.com